Tu nghiệp

Các công ty tuyển tu nghiệp sinh

Các bạn muốn đi tu nghiệp có thể chọn công việc theo như ý muốn .
Hiện tại công ty chúng tôi đang có liên kết với các công ty có liên quan đến các ngành nghề sau :
1.Ngành nghề kinh doanh
2.Ngành nghề kiến trúc
3.Ngành nghề trang bị ,thiết bị
4.Ngành nghề cơ khí máy móc
5.Ngành nghề xây dựng
6.Ngành nghề mạ kim
7.Ngành nghề môi trường
8.Ngành nghề thẩm mỹ
9.Ngành nghề nông nghiệp
10.Ngành nghề IT – Web
11.Ngành nghề nhựa
12.Ngành nghề thực phẩm
Mọi thông tin về hợp đồng sẽ được trả lời sau khi các bạn gửi thông tin đến địa chỉ :