Trường học bên Nhật Bản

4 Trường học KANSAI KOKUSAI GAKUIN(関西国際学院)

%e2%91%a0%e3%80%80%e8%a1%a8%e7%b4%99
6 Trường hoc KAME GAKUEN
Trường chuyên nghiệp khoa học và công nghệ thông tin Nhật Bản
Trường chuyên nghiệp phúc lợi y tế nhật bản

%e2%91%a0%e3%80%80%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%90%86%e5%b7%a5%e6%83%85%e5%a0%b1%e5%b0%82%e9%96%80%e5%ad%a6%e6%a0%a1