Dành cho những bạn muốn sang Nhật Bản

Các bạn muốn đi sang nước Nhật Bản theo diện viza:
(1 Du học,2 Tu nghiệp sinh,3 Khinh doanh ,4 viza gia đình (hôn nhân)
và nhiều dạng viza khác …)
Hiện tại công ty chúng tôi đang hỗ trợ các bạn(tất cả mọi người đều có thể ứng tuyển) có nguyện vọng sang Nhật bản.
Nếu các bạn quan tâm đến vấn đề này thì hãy gửi sơ yếu lý lịch(nghi rõ là nguyện vọng muốn đi theo diện viza) lại cho công ty chúng tôi .
Những hướng dẫn cụ thể “Yêu cầu tuyển dụng” sẽ đáp ứng các tiêu chí của các bạn đã được viết trên sơ yếu lý lịch.
※ quyết định người để xem xét thông qua trong sơ yếu lý lịch
Sau đó, viết một hợp đồng lao động chi tiết khi
Và trình bày cho người nộp đơn .
phỏng vấn với Skype hoặc sẽ phỏng vấn tại Việt Nam .
※Đối với diện viza kỹ thuật viên chỉ áp dụng với những người đã tốt nghiệp cao đẳng.

Các bạn gửi sơ yếu lý lịch theo địa chỉ mail ở bên dưới cho bên công ty chúng tôi sau đó chúng tôi sẽ liên lạc cho các bạn.
mail:gaihong1807@yahoo.co.jp

Lợi ích của việc hợp tác giáo dục

Lợi ích của việc hợp tác giáo dục:
1.Nó có thể mang đến lợi ích cho cả hai phía tương lai Việt Nam và sự chấp thuận của Nhật Bản.
2.Việc làm cho những người sau khi tham gia (Du học và Tu nghiệp )được lên kế hoạch.
3.việc làm cho những người sau khi tham gia ( Du học và Tu nghiệp) được đảm bảo.
4.Tránh được sự khó khăn sử lý các vấn đề tương ứng tại Nhật Bản mà những người hoạt động giáo dục Nhật Bản hay vướng phải.
5.Giảm thiểu các khó khăn cho việc có thể xử lý tương ứng với các vấn đề về chính sách nhập cảnh Nhật Bản trước kia.
6.Từ mục 1 đến mục 5 sẽ trở thành sự phát triển của 2 nước Nhật – Việt